Binance vừa ‘đốt’ xong 1,830,382 BNB — News Trex.exchange

Sàn giao dịch Binance vừa hoàn thành đợt đốt BNB mới nhất của mình.

Theo báo cáo của Whale Alert, Binance đã đốt xong tổng cộng 1,830,382 BNB ra khỏi lưu thông, số BNB này tương đương 772,363,806 USD.

Kể từ khi BNB và Binance ra mắt vào năm 2017, Binance đã cam kết đốt 100 triệu BNB hoặc một nửa tổng nguồn cung ra khỏi lưu thông, thông qua một quá trình được gọi là “đốt”.

Không giống như các lần đốt BNB hàng quý trước của Binance, số lượng BNB bị đốt được tính toán tự động theo tính năng Auto-Burn BNB mà Binance mới giới thiệu gần đây.

Nếu anh em chưa hiểu Auto-Burn BNB là gì thì có thể xem bài viết bên dưới.

Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Binance cho biết: “Việc triển khai Auto-Burn BNB là một bước tiếp theo tự nhiên trong hành trình phát triển của BNB, điều này giúp nâng cao quyền tự chủ và tính minh bạch trong quá trình đốt BNB”.

Hiện giá BNB vẫn ổn định trên ngưỡng 400 USD, giao dịch ở 423 USD tại thời điểm viết bài, tăng 6% so với 24 giờ qua.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

--

--

T-rex.exchange

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store